• pxtuan

Kinh tế thị trường, BigC, hàng Thái và người Việt

Cơ chế thị trường là gì?

Cơ chế thị trường là quá trình tương tác lẫn nhau giữa các chủ thể (hoạt động) kinh tế trong việc hình thành giá cả, phân phối tài nguyên, xác định khối lượng và cấu sản xuất.Theo ông Adam Smith thì có " Bàn tay vô hình" và vì thế cần bàn tay hữu hình để làm cân bằng.

Mỗi bàn tay đều cố gắng làm tốt nhất cho phía của mình, mà vì thế điểm cân bằng luôn bị co kéo thay đổi.

Quan điểm dùng cơ chế thị trường điều chỉnh các hoạt động là tuân theo các quy luật cung cầu.


Big C dừng hàng Việt

Đây có phải là cơ chế thị trường không? Dạ , Có đấy ạ.

Đó là quy luật cạnh tranh. Và ai đang có ưu thế sẽ có quyền quyết định. BigC hay ai rồi cũng vậy thôi ..

Và hiển nhiên hàng Thái có cơ hội xâm nhập thị trường sâu hơn.


Mạng xã hội, tẩy chay và các nguyên tắc cạnh tranh

Sự tẩy chay và kêu gọi tẩy chay âu cũng là lẽ dĩ nhiên trong thời đại 4.0 và nhiều lúc tay nhanh hơn não.

Mọi thứ đều có vấn đề của nó .

Vậy vấn đề ở đây là gì? Hạ giá nhà cung cấp? Thay thế nhà cung cấp cũ? Nhập hàng Thái? Hay thậm chí giảm quy mô ...

Có tiêu đề , Hãy giải quyết bằng Luật.

Đúng vậy. Nhưng vẫn là cái cơ chế thị trường khắc nghiệt với mức độ cạnh tranh cao, nên hãy Find a Way cho các tình huống.


11 views1 comment
ĐĂNG KÝ
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon

© 2019 by Tuanpx

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon