• pxtuan

Kinh tế học là gì? Và học kinh tế là học gì?

Học kinh tế thì phải biết từ Kinh tế có nghĩa là gì?

Theo ngôn ngữ Hán – Việt, kinh tế được hiểu theo nghĩa “Kinh bang tế thế”, kinh bang có nghĩa là trị nước và tế thế có nghĩa là cứu đời. Hay còn có thể hiểu theo nghĩa đó là công việc mà một vị vua phảm đảm nhiệm, đó là: chăm lo đời sống vật chất của bề tôi, chăm lo đời sống tinh thần của những người dân đen con đỏ.

Hoặc Kinh tế có nghĩa là Kinh thế tế dân. Hoặc liên quan đến tài lực vật lực mà đạt hiệu quả.


Theo ông Adam Smith, cha đẻ của môn kinh tế, định nghĩa từ “kinh tế” trong cuốn sách nổi tiếng “Sự giàu có của các quốc gia” (Wealth of Nations) của ông là: Khoa học học gắn liền với những quy luật về sản xuất, phân phối và trao đổi. Ông cho rằng “sự giàu có” chỉ xuất hiện khi con người có thể sản xuất nhiều hơn với nguồn lực lượng lao động và tài nguyên sẵn có. Về định nghĩa từ kinh tế, xét theo bản chất, làm kinh tế là con người cố gắng thực hiện những công việc để sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có của mình như: tiền, sức khỏe, tài năng thiên bẩm và nhiều tài nguyên khác, để tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu nhân loại. Từ đó tạo ra của cải vật chất cho chính mình. Hoạt động kinh tế là bất kì hoạt động nào mà sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có của mình để tạo ra những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, đem trao đổi và thu được một giá trị lớn hơn cái mà mình đã bỏ ra. Như vậy, định nghĩa “kinh tế” vào thời mới khai sinh của môn khoa học này đơn giản là: “nghiên cứu về sự giàu có”


Nôm na cách hiểu dân dã tức là tiết kiệm, là hiệu quả.

Vậy tại sao lại phải nghiên cứu nó?

Tất cả chỉ đơn giản bởi vì nguồn lực hữu hạn. Chính vì nguồn lực hữu hạn mà con người hiện nay đang luôn luôn tìm kiếm những gì để có thể tái tạo, thay thế cho nhu cầu ngày càng lớn và gia tăng .

Liệu trái đất này có Vô hạn cho sử dụng ?


Vậy học kinh tế thì học những gì?

To thì phân biệt thành Kinh tế Vi mô và Vĩ mô.

Từ đó học các nguyên lý kinh tế , mô hình, rồi áp dụng vào từng lãnh vực mà mình đang hoạt động.

Ở quy mô gia đình, học kinh tế để quản lý chi tiêu hiệu quả, góp tiền mua nhà đất và có tích lũy, bạn sẽ trở thành đại gia ...

:)1 view
ĐĂNG KÝ
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon

© 2019 by Tuanpx

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon