• pxtuan

Amateur

Amateur !

Amateur là tiếng Pháp ,dịch ra tiếng Việt là Tài tử ,bán chuyên nghiệp ,nghiệp dư . Amateur có thể nói là kiểu không chuyên nghiệp, kiểu dân chơi. Mà như vậy thì không thể chuyên môn sâu được. Và thường để ám chỉ người chưa tập trung, làm việc còn hời hợt.

Trồng lúa được lúa trồng đậu được đậu.

Có một cục sắt trị giá 5USD. Bạn có thể làm thành nhiều chiếc móng ngựa với giá 15 USD, có thể tạo ra lượng kim tiêm trị giá tới hơn 3000 USD và thậm chí có thể tạo ra số lượng lò xo cho đồng hồ Rolex với trị giá trên 30.000 USD

Giá trị của bạn được quyết định bởi những gì bạn có thể tự mình tạo ra.

Hãy chọn sự chuyên nghiệp.


ĐĂNG KÝ
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon

© 2019 by Tuanpx

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon